ลำดับ

หลักสูตร

หมายเหตุ

1.

นายอำเภอ

 

2.

ปลัดอำเภอ

 

3.

สืบสวนสอบสวนพนักงานฝ่ายปกครอง

 

4.

นักบริหารการเงินและบัญชี

 

5.

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี