เกษตรพอเพียง

ทำเกษตรแบบพอเพียง
ถั่วลิสง
มะนาวแป้น
ไม้ดอก-โซ่ทองคำ
ไม้ดอก-ดอกไม้จีนออสเตรเลีย
ไม้ดอก-บัวสวรรค์
ไม้ดอก-อะกาแพนธัส
ไม้ประดับ-รวงผึ้ง
แกมบูเซีย ปลาจอมตะกละ
เส็งเล็ก ต้นใบป้องพิษงู
การปรับปรุงลองกอง
การเพาะถั่วงอก
ปลูกไผ่มันชลธาร
ปลูกผกากรองรายได้เสริมหลังทำนา
เลี้ยงปลาหมอใช้หอยเชอรี่เป็นอาหาร
ปลูกผักไผ่เสริมรายได้หลังทำนา
จักรยานพลังงานลมเพื่อสุขภาพ
 

copyright @ วิทยาลัยการปกครอง