ค้นหาคำว่า : [สำหรับผู้ดูแลระบบ]
[ สำหรับเจ้าหน้าที่ส่งข้อมูล ]

จำนวน : 19 topic หน้า [ 1 ] [ 2 ]


รับรองรายงานการประชุมประจำเดือนมีนาคม 2559
[มีคนอ่านแล้ว = 258 ครั้ง] [มีคนรับรองแล้ว = 1 คน] [มีรายการขอแก้ไขจำนวน = 1 รายการ ]
รับรองรายงานการประชุมประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2559
[มีคนอ่านแล้ว = 249 ครั้ง] [มีคนรับรองแล้ว = 0 คน] [มีรายการขอแก้ไขจำนวน = 0 รายการ ]
รับรองรายงานการประชุมประจำเดือนมกราคม 2559
[มีคนอ่านแล้ว = 281 ครั้ง] [มีคนรับรองแล้ว = 2 คน] [มีรายการขอแก้ไขจำนวน = 0 รายการ ]
รับรองรายงานการประชุมประจำเดือนพฤศจิกายน 2558
[มีคนอ่านแล้ว = 294 ครั้ง] [มีคนรับรองแล้ว = 1 คน] [มีรายการขอแก้ไขจำนวน = 0 รายการ ]
รายงานการประชุมวิทยาลัยการปกครอง ตุลาคม 2558
[มีคนอ่านแล้ว = 384 ครั้ง] [มีคนรับรองแล้ว = 1 คน] [มีรายการขอแก้ไขจำนวน = 0 รายการ ]
รายงานการประชุมวิทยาลัยการปกครอง ครั้งที่ 4/2558
[มีคนอ่านแล้ว = 407 ครั้ง] [มีคนรับรองแล้ว = 1 คน] [มีรายการขอแก้ไขจำนวน = 3 รายการ ]
รายงานการประชุมวิทยาลัยการปกครอง ครั้งที่ 3/2558
[มีคนอ่านแล้ว = 23141 ครั้ง] [มีคนรับรองแล้ว = 0 คน] [มีรายการขอแก้ไขจำนวน = 12079 รายการ ]

IAD E-Conference : V1.01