อื่นๆ ทั่วไป

การเดินทางเข้ารับการศึกษาอบรม

วิทยาลัยการปกครอง ตั้งอยู่ที่เลขที่ 129 หมู่ที่ 2 ตำบลรังสิต อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี 12110 อยู่ห่างจากกรุงเทพมหานคร ประมาณ ๔๕ กม. สามารถเดินทางโดยรถยนต์โดยสารประจำทางดังนี้

  • รถสองแถวสีเขียว สาย รังสิต - คลอง 6 จอดบริเวณฝั่งตรงข้ามห้างฟิวเจอร์พาร์ค รังสิต
  • รถ บขส.สีส้ม หรือรถปรับอากาศ สาย กรุงเทพ ฯ /รร.นายร้อย จปร. นครนายก
  • รถโดยสารประจำทางปรับอากาศ สาย ปอ.538 จาก อนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิ - ฟิวเจอร์พาร์ครังสิต - ม.เทคโนโลยีราชมงคล บริการตั้งแต่ 06.00-20.00 น.
  • รถตู้สายบ้านนา นครนายก  - ฟิวเจอร์พาร์ครังสิต - อนุเสาวรีย์ชัยสมรภูมิ
  • รถตู้สาย ม.เทคโนโลยีราชมงคล คลอง 6   - ฟิวเจอร์พาร์ครังสิต
  • รถแท๊กซี่จากรังสิต - วิทยาลัยการปกครอง ค่าโดยสารประมาณ 100 บาท