• วิทยาลัยการปกครอง

    วิทยาลัยการปกครอง

asean360

asean head

ข้อมูลของประเทศในกลุ่มประชาคมอาเซียน

 

aseanmenu2 001aseanmenu2 002aseanmenu2 003aseanmenu2 004aseanmenu2 005aseanmenu2 006aseanmenu2 007aseanmenu2 008aseanmenu2 009aseanmenu2 010aseanmenu2 011


maintop 01maintop 02maintop 03maintop 04maintop 05maintop 06maintop 07maintop 08


 

ภาษาประเทศอาเซียน
(Asean Language) 

ปี ๒๕๕๘ ประเทศไทยของเราก็จะก้าวเข้าสู่ประชาคมอาเซียนแล้ว และเมื่อก้าวเข้าสู่ประชาคมอาเซียน
จำเป็นที่จะต้องมี "ภาษาอาเซียน" เพื่อเป็นสื่อกลางในการทำงานของประเทศสมาชิก
ซึ่งภาษาดังกล่าวคือ "ภาษาอังกฤษ" นั่นเอง โอกาสนี้ขอรวบรวมคำศัพท์ต่าง ๆ ของประเทศสมาชิกอาเซียนเพื่อลองซ้อมพูด  
ซ้อมออกเสียง  สำหรับเพิ่มพูนประสบการณ์  ทักษะ  เพื่อเป็นช่องทางการสื่อสารและทำความคุ้นเคยกับเพื่อนสมาชิกอาเซียน
lg asean_01lg asean_02lg asean_03lg asean_04lg asean_05
lg asean_06lg asean_07lg asean_08lg asean_09lg asean_10lg asean_11 

 

asean article_01asean article_02asean article_04asean article_05asean article_06asean article_07asean article_08asean article_09asean article_10asean article_11