• เรียนรู้ออนไลน์ วปค.

    เรียนรู้ออนไลน์ วปค., E-Book

  • หลักการทรงงาน

นายบัณฑูร นริศรากูร รองอธิการวิทยาลัยการปกครอง ให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากมหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์

 

นายบัณฑูร นริศรากูร รองอธิการวิทยาลัยการปกครอง พร้อมด้วยนายนพพร วีระกุล ผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีการฝึกอบรม และผู้บริหารของวิทยาลัยการปกครอง ร่วมให้การต้อนรับคณะคณาจารย์และนักศึกษาคณะวิทยาการจัดการจากมหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ ที่เดินทางมาศึกษาดูงานด้านการศึกษาอบรมของวิทยาลัยการปกครอง ณ โรงเรียนนายอำเภอ วิทยาลัยการปกครอง อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี

Image Gallery