• เรียนรู้ออนไลน์ วปค.

    เรียนรู้ออนไลน์ วปค., E-Book

  • หลักการทรงงาน

ร.ต.ท.อาทิตย์ บุญญะโสภัต อธิบดีกรมการปกครอง ได้เดินทางมาพบปะเยี่ยมเยียนนักศึกษาหลักสูตรนายอำเภอ รุ่นที่ 77 และรุ่นที่ 78 และนักศึกษาหลักสูตรปลัดอำเภอ รุ่นที่ 234

 

ร.ต.ท.อาทิตย์ บุญญะโสภัต อธิบดีกรมการปกครอง ได้เดินทางมาพบปะเยี่ยมเยียนนักศึกษาหลักสูตรนายอำเภอ รุ่นที่ 77 และรุ่นที่ 78 ณ ห้องประชุมใหญ่ชั้น 4 อาคารสำนักอธิการวิทยาลัยการปกครอง หลังจากนั้นได้เดินทางไปพบปะเยี่ยมเยียนนักศึกษาหลักสูตรปลัดอำเภอ รุ่นที่ 234 และได้ปลูกต้นร่วงผึ้งซึ่งเป็นต้นไม้ประจำรัชกาลที่ 10 ณ โรงเรียนปลัดอำเภอ วิทยาลัยการปกครอง อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี โดยมีนายอลงกรณ์ แอคะรัจน์ อธิการวิทยาลัยการปกครอง และ ร.ต.ท.ภพชนก ชลานุเคราะห์ ผู้อำนวยการกองการเจ้าหน้าที่กรมการปกครอง ตลอดจนมีผู้บริหารของวิทยาลัยการปกครอง ให้การต้อนรับเมื่อวันพฤหัสบดีที่ 16 พฤษภาคม 2562

Last modified on วันอังคาร, 25 มิถุนายน 2562 14:48

Image Gallery