• เรียนรู้ออนไลน์ วปค.

    เรียนรู้ออนไลน์ วปค., E-Book

  • หลักการทรงงาน

นายธนาคม จงจิระ อธิบดีกรมการปกครอง ได้กล่าวเปิดกิจกรรม Big Cleaning Day สู้วิกฤตโควิด-19 ณ อาคารกรมการปกครอง

 

นายธนาคม จงจิระ อธิบดีกรมการปกครอง ได้กล่าวเปิดกิจกรรม Big Cleaning Day สู้วิกฤตโควิด-19 ณ อาคารกรมการปกครอง โดยได้กล่าวมอบแนวทางการปฏิบัติงานในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 และได้มอบอุปกรณ์ทำความสะอาดให้กับผู้บริหาร ผู้อำนวยการสำนัก/กองต่าง ๆ โดยนายบรรจบ จันทรัตน์ อธิการวิทยาลัยการปกครอง ได้เข้ารับมอบอุปกรณ์ดังกล่าว หลังจากนั้น อธิบดีกรมการปกครองได้นำคณะผู้บริหาร ผอ.สำนัก/กอง พร้อมด้วยข้าราชการ พนักงานราชการ และเจ้าหน้าที่ทำความสะอาดสำนักงาน ณ ที่ตั้งของแต่ละสำนัก/กอง ในการนี้ วิทยาลัยการปกครองได้ร่วมกันจัดกิจกรรมทำความสะอาดสำนักงานของแต่ละหน่วยงานภายในที่ตั้งวิทยาลัยการปกครอง โดยได้รับการสนับสนุนจากเทศบาลตำบลธัญบุรี ในการฉีดพ่นยาฆ่าเชื้อโรคบริเวณอาคารสถานที่ต่าง ๆ ณ วิทยาลัยการปกครอง อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี เมื่อวันอังคารที่ 14 เมษายน 2563

Last modified on วันพุธ, 15 เมษายน 2563 08:11

Image Gallery