• เรียนรู้ออนไลน์ วปค.

    เรียนรู้ออนไลน์ วปค., E-Book

  • หลักการทรงงาน

วิทยาลัยการปกครอง นำโดย นายบรรจบ จันทรัตน์ อธิการวิทยาลัยการปกครอง พร้อมด้วยทีมงานบุคลากร ปรับปรุงอาคารสถานที่ที่ใช้ในการฝึกอบรมหลักสูตรกำนันผู้ใหญ่บ้าน

 วิทยาลัยการปกครอง นำโดย นายบรรจบ จันทรัตน์ อธิการวิทยาลัยการปกครอง พร้อมด้วยทีมงานบุคลากร ปรับปรุงอาคารสถานที่ที่ใช้ในการฝึกอบรมหลักสูตรกำนันผู้ใหญ่บ้าน ตั้งแต่ หอประชุมอนุสรณ์ 100 ปีมหาดไทย ที่ใช้เป็นอาคารในการทำพิธีเปิดการฝึกอบรม โรงเรียนที่เกี่ยวข้องกับหลักสูตร และทัศนียภาพโดยรอบ

วปค.ได้ปฏิบัติตามมาตรการผ่อนปรนกิจการและกิจกรรมเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 ไม่ว่าจะเป็นการเว้นระยะห่างทางสังคม ( Social Distancing ) และการอบรมแบบวิถีชีวิตใหม่ ( New Normal ) เพื่อเตรียมความพร้อมให้กับหลักสูตรกำนันผู้ใหญ่บ้านที่จะเข้ามารับการฝึกอบรมในวันที่ 8 กรกฎาคม 2563

Last modified on วันศุกร์, 03 กรกฎาคม 2563 13:37

Image Gallery