• เรียนรู้ออนไลน์ วปค.

    เรียนรู้ออนไลน์ วปค., E-Book

  • หลักการทรงงาน

นายสมหวัง พ่วงบางโพ รองอธิบดีกรมการปกครอง ได้เดินทางมาพบปะให้กำลังใจ กำนัน ผู้ใหญ่บ้านที่เข้ารับการศึกษาอบรม รุนที่ 51,52 และรุนที่ 53/2563

 

นายสมหวัง พ่วงบางโพ รองอธิบดีกรมการปกครอง ได้เดินทางมาพบปะให้กำลังใจ กำนัน ผู้ใหญ่บ้านที่เข้ารับการศึกษาอบรม รุนที่ 51,52 และรุนที่ 53/2563 พร้อมบรรยายพิเศษในหัวข้อเรื่อง “อำนาจหน้าที่ของกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน” เสริมความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้อง รวมทั้งเน้นย้ำ ให้ความสำคัญในการขับเคลื่อนโครงการ 10​ Flagships​ for​ DOPA​ Excellence​ 2020​ ต้องนำไปปฏิบัติในพื้นที่ให้เกิดผลสัมฤทธิ์และประโยชน์สุขแก่พี่น้องประชาชน โดยมี นายบรรจบ จันทรัตน์ กล่าวรายงาน ณ หอประชุมอนุสรณ์ 100 ปี มหาดไทย วิทยาลัยการปกครอง อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี เมื่อวันจันทร์ที่ 20 กรกฎาคม 2563 เวลา 13.30 น.

Image Gallery