• เรียนรู้ออนไลน์ วปค.

    เรียนรู้ออนไลน์ วปค., E-Book

  • หลักการทรงงาน

นายศักดิ์ฤทธิ์ สลักคำ รองอธิบดีกรมการปกครอง เป็นประธานในพิธีเปิดการศึกษาอบรม จำนวน 2 หลักสูตร ได้แก่ หลักสูตรปลัดอำเภอ รุ่นที่ 251 และหลักสูตรกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน รุ่นที่ 10/2564

 

นายศักดิ์ฤทธิ์ สลักคำ รองอธิบดีกรมการปกครอง เป็นประธานในพิธีเปิดการศึกษาอบรม จำนวน 2 หลักสูตร ได้แก่ หลักสูตรปลัดอำเภอ รุ่นที่ 251 ณ โรงเรียนข้าราชการฝ่ายปกครอง และหลักสูตรกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน รุ่นที่ 10/2564 ณ โรงเรียนสืบสวนสอบสวนพนักงานฝ่ายปกครอง วิทยาลัยการปกครอง อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี โดยมี นายบรรจบ จันทรัตน์ อธิการวิทยาลัยการปกครอง กล่าวรายงาน เมื่อวันจันทร์ที่ 2 พฤศจิกายน 2563

Last modified on วันจันทร์, 02 พฤศจิกายน 2563 15:39

Image Gallery