• เรียนรู้ออนไลน์ วปค.

    เรียนรู้ออนไลน์ วปค., E-Book

  • หลักการทรงงาน

นายบรรจบ จันทรัตน์ อธิการวิทยาลัยการปกครอง ให้การต้อนรับคณาจารย์และนักศึกษาคณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ ที่เดินทางมาศึกษาดูงาน ณ วิทยาลัยการปกครอง

 นายบรรจบ จันทรัตน์ อธิการวิทยาลัยการปกครอง พร้อมด้วยผู้บริหารของวิทยาลัยการปกครอง และนักศึกษาหลักสูตรปลัดอำเภอ รุ่นที่ 251 ให้การต้อนรับคณาจารย์และนักศึกษาคณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ ที่เดินทางมาศึกษาดูงาน ณ วิทยาลัยการปกครอง อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 12 พฤศจิกายน 2563

Last modified on วันศุกร์, 13 พฤศจิกายน 2563 13:48

Image Gallery