• วิทยาลัยการปกครอง

    วิทยาลัยการปกครอง

ว่าที่ร้อยตรี ดร.อภิชัย ศรีเมือง อธิการวิทยาลัยการปกครอง สักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจำวิทยาลัยการปกครอง ในโอกาสเข้ารับตำแหน่งอธิการวิทยาลัยการปกครอง

 

ว่าที่ร้อยตรี ดร.อภิชัย ศรีเมือง อธิการวิทยาลัยการปกครอง สักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจำวิทยาลัยการปกครอง ในโอกาสเข้ารับตำแหน่งอธิการวิทยาลัยการปกครอง หลังจากนั้นได้ประชุมหารือและมอบนโยบายการทำงานให้กับผู้บริหารของวิทยาลัยการปกครอง ณ วิทยาลัยการปกครอง อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี เมื่อวันศุกร์ที่ 3 กุมภาพันธ์ 2566

Last modified on วันศุกร์, 10 กุมภาพันธ์ 2566 08:33

Image Gallery