• วิทยาลัยการปกครอง

    วิทยาลัยการปกครอง

ว่าที่ร้อยตรี ดร.อภิชัย ศรีเมือง อธิการวิทยาลัยการปกครอง พบปะข้าราชการ พนักงานราชการ และลูกจ้างของวิทยาลัยการปกครอง พร้อมทั้งมอบนโยบายและแนวทางการปฏิบัติงาน

 

ว่าที่ร้อยตรี ดร.อภิชัย ศรีเมือง อธิการวิทยาลัยการปกครอง พบปะข้าราชการ พนักงานราชการ และลูกจ้างของวิทยาลัยการปกครอง พร้อมทั้งมอบนโยบายและแนวทางการปฏิบัติงาน ณ ห้องประชุมใหญ่ ชั้น 4 อาคารสำนักอธิการ วิทยาลัยการปกครอง อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี เมื่อวันจันทร์ที่ 6 กุมภาพันธ์ 2566

Image Gallery