• วิทยาลัยการปกครอง

    วิทยาลัยการปกครอง

วิทยาลัยการปกครอง ร่วมกิจกรรมจิตอาสาบำเพ็ญสาธารณประโยชน์เนื่องในวันข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2566 ณ บริเวณหอพระพุทธสีหภูมิบาล วิทยาลัยการปกครอง

วิทยาลัยการปกครอง ร่วมกิจกรรมจิตอาสาบำเพ็ญสาธารณประโยชน์เนื่องในวันข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2566 ณ บริเวณหอพระพุทธสีหภูมิบาล วิทยาลัยการปกครอง โดย นายแมนรัตน์ รัตนสุคนธ์ อธิบดีกรมการปกครอง ได้มอบหมายให้ ว่าที่ ร.ต.ดร. อภิชัย ศรีเมือง อธิการวิทยาลัยการปกครอง นำทีมข้าราชการ พนักงาน เจ้าหน้าที่ สังกัดวิทยาลัยการปกครอง ร่วมกิจกรรมจิตอาสาบำเพ็ญสาธารณประโยชน์เนื่องในวันข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2566 ในการนี้ วิทยาลัยปกครองจึงได้จัดกิจกรรมจิตอาสาฯ ดังกล่าว ขึ้นภายในบริเวณหอพระพุทธสีหภูมิบาล วิทยาลัยการปกครอง โดยกิจกรรมประกอบด้วย การเก็บขยะ กวาดใบไม้ ทำความสะอาด เพื่อปรับปรุงภูมิทัศน์ศาสนสถานให้สะอาด สวยงามสืบไป เมื่อวันศุกร์ที่ 7 เมษายน 2566

Image Gallery