• วิทยาลัยการปกครอง

    วิทยาลัยการปกครอง

  • e Book

    e Book วิทยาลัยการปกครอง

ผู้บริหารของกระทรวงมหาดไทยร่วมรดน้ำรับพรจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย นายจารุพงศ์ เรืองสุวรรณ เนื่องในโอกาสเทศกาลสงกรานต์ประจำปี พ.ศ.2557 ณ อาคารหอประชุมสถาบันพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น คลองหนึ่ง ต.รังสิต อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี เมื่อวันพุธที่ 9 เมษายน 2557 ที่ผ่านมา

นายพิษณุ เสนาวิน อธิการวิทยาลัยการปกครอง นำคณะผู้บริหาร พร้อมด้วยข้าราชการ พนักงานราชการ และลูกจ้างของวิทยาลัยการปกครอง ร่วมในพิธีรดน้ำดำหัว อธิบดีกรมการปกครอง และรองอธิบดีกรมการปกครอง เนื่องในโอกาสเทศกาลสงกรานต์ประจำปี พ.ศ.2557 ณ  กรมการปกครอง คลอง 9 อ.ลำลูกกา จ.ปทุมธานี เมื่อวันที่ 9 เมษายน 2557 ที่ผ่านมา

นายชูเกียรติ มุทธากาญจน์ รองอธิบดีกรมการปกครอง เป็นประธานพิธีเปิดการอบรมโครงการการพัฒนาบุคลากรในส่วนภูมิภาค เพื่อเตรียมความพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียน หลักสูตรเสมียนตราอำเภอ รุ่นที่1 ประจำปีงบประมาณ 2557 ณ ห้องบรรยาย โรงเรียนสืบสวนสอบสวนพนักงานฝ่ายปกครอง วิทยาลัยการปกครอง เมื่อวันจันทร์ที่ 31 มีนาคม 2557 ที่ผ่านมา

นายชูเกียรติ มุทธากาญจน์ รองอธิบดีกรมการปกครอง นำข้าราชการ พนักงาน ลูกจ้าง กรมการปกครอง จัดกิจกรรม Big Cleaning Day โดยมีการปล่อยปลา และทำความสะอาดบริเวณรอบวิทยาลัยการปกครอง เมื่อวันที่ 25 มีนาคม 2557 ที่ผ่านมา

นายชูเกียรติ มุทธากาญจน์ รองอธิบดีกรมการปกครอง เป็นประธานเปิดการฝึกอบรมหลักสูตรการเขียนหนังสือราชการ ณ ห้องบรรยายโรงเรียนข้าราชการฝ่ายปกครอง วิทยาลัยการปกครอง เมื่อวันที่ 25 มีนาคม 2557 ที่ผ่านมา

นายศิริพงษ์ ห่านตระกูล อธิบดีกรมการปกครอง บรรยายพิเศษในหลักสูตรนายอำเภอ และผู้บริหารส่วนกลาง รุ่นที่ 1 เพื่อเพิ่มศักยภาพการจัดทำแผนยุทธศาสตร์อำเภอและเตรียมความพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียน ณ ห้องประชุมใหญ่ ชั้น 4 ตึกสำนักอธิการ วิทยาลัยการปกครอง เมื่อวันที่ 18 มีนาคม 2557 ที่ผ่านมา

โครงการฝึกอบรมเพื่อเพิ่มศักยภาพการจัดทำแผนยุทธศาสตร์อำเภอและเตรียมความพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียน หลักสูตรนายอำเภอและผู้บริหารส่วนกลาง รุ่นที่ 1 ณ ห้องประชุมชั้น 4 ตึกสำนักอธิการ วิทยาลัยการปกครอง ตั้งแต่วันที่ 15  - 23 มีนาคม 2557

วิทยาลัยการปกครอง ได้จัดการประชุมประจำเดือนมีนาคม โดยมี นายพิษณุ เสนาวิน อธิการวิทยาลัยการปกครอง เป็นประธาน ณ ห้องประชุม 2 ชั้น 4 ตึกสำนักอธิการ วิทยาลัยการปกครอง เมื่อวันที่ 11 มีนาคม 2557 ที่ผ่านมา

นายชูเกียรติ มุทธากาญจน์ รองอธิบดีกรมการปกครอง มาเป็นประธานพิธีเปิดการฝึกอบรมโครงการ "การเป็นข้าราชการที่ดี" กรมการปกครอง รุ่นที่ 1 ณ ห้องประชุมชั้น 4 ตึกสำนักอธิการ วิทยาลัยการปกครอง เมื่อวันที่ 10 มีนาคม 2557 ที่ผ่านมา

นายวิบูลย์ สงวนพงษ์ ปลัดกระทรวงมหาดไทย ดร.พีรพล ไตรทศาวิทย์ อดีตปลัดกระทรวงมหาดไทย นายศิริพงษ์ ห่านตระกูล อธิบดีกรมการปกครอง และนายชูเกียรติ มุทธากาญจน์ รองอธิบดีกรมการปกครอง บรรยายพิเศษในหลักสูตรปลัดจังหวัด และผู้บริหารส่วนกลางเพื่อเพิ่มศักยภาพการจัดทำแผนยุทธศาสตร์อำเภอและเตรียมความพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียน ณ ห้องประชุมใหญ่ ชั้น 4 ตึกสำนักอธิการ วิทยาลัยการปกครอง เมื่อวันที่ 3 มีนาคม 2557 ที่ผ่านมา