• วิทยาลัยการปกครอง

    วิทยาลัยการปกครอง

  • e Book

    e Book วิทยาลัยการปกครอง

 

นายชำนาญวิทย์ เตรัตน์ รองอธิบดีกรมการปกครอง มาบรรยายพิเศษให้กับนักศึกษาหลักสูตรกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน รุ่นที่ 16-18/2561 ในหัวข้อวิชา กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติหน้าที่ของกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ณ ห้องประชุมใหญ่ ชั้น 4 อาคารสำนักอธิการ วิทยาลัยการปกครอง อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี เมื่อวันอังคารที่ 15 พฤศจิกายน 2560

นายศักดิ์ชัย แตงฮ่อ รองอธิบดีกรมการปกครอง เป็นประธานในพิธีเปิดการศึกษาอบรมหลักสูตรกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน รุ่นที่ 16-18/2561 โดยมี นายสำราญ นันทนีย์ อธิการวิทยาลัยการปกครอง เป็นผู้กล่าวรายงาน และมี นายอาวุธ วิเชียรฉาย นายอำเภอธัญบุรี  นายบัณฑูร นริศรางกูร รองอธิการวิทยาลัยการปกครอง พร้อมด้วยผู้บริหารของวิทยาลัยการปกครอง ร่วมในพิธีฯ ณ ห้องประชุมใหญ่ ชั้น 4 อาคารสำนักอธิการ วิทยาลัยการปกครอง อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี เมื่อวันจันทร์ที่ 13 พฤศจิกายน 2560

 

 

นายสำราญ นันทนีย์ อธิการวิทยาลัยการปกครอง เป็นประธานในพิธีปิดการศึกษาพร้อมทั้งมอบวุฒิบัตรและเข็มวิทยฐานะ ให้แก่ผู้ที่จบการศึกษาอบรมหลักสูตรกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน รุ่นที่ 9-11/2561 โดยมีผู้บริหารของวิทยาลัยการปกครอง ร่วมในพิธีฯ ณ ห้องประชุมใหญ่ ชั้น 4 อาคารสำนักอธิการ วิทยาลัยการปกครอง อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี เมื่อวันศุกร์ที่ 10 พฤศจิกายน 2560

 

นายชำนาญวิทย์ เตรัตน์ รองอธิบดีกรมการปกครอง บรรยายพิเศษเรื่อง"กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติหน้าที่ของกำนันผู้ใหญ่บ้าน" ให้กับนักศึกษาหลักสูตรกำนันผู้ใหญ่ รุ่นที่ 9 - รุ่นที่ 11 ปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ณ ห้องประชุมใหญ่ ชั้น ๔ อาคารสำนักอธิการ วิทยาลัยการปกครอง อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี ในการนี้ นายสำราญ นันทนีย์ อธิการวิทยาลัยการปกครอง นายบัณฑูร นริศรางกูร รองอธิการวิทยาลัยการปกครอง ผู้อำนวยการหลักสูตรกำนันผู้ใหญ่บ้านทั้ง ๓ รุ่น และผู้บริหารของวิทยาลัยการปกครอง ร่วมให้การต้อนรับและร่วมรับฟังการบรรยาย เมื่อ

วันพฤหัสบดีที่ 9 พฤศจิกายน 2560

 

นายศักดิ์ชัย แตงฮ่อ รองอธิบดีกรมการปกครอง เป็นประธานในพิธีเปิดการศึกษาอบรม จำนวน 2 หลักสูตร คือในเวลา 13.00 น. เป็นประธานในพิธีเปิดการศึกษาอบรมพร้อมบรรยายพิเศษให้กับนักศึกษาหลักสูตรปลัดอำเภอ รุ่นที่ 229 ณ ห้องบรรยายโรงเรียนปลัดอำเภอ และในเวลา 14.00 น. เป็นประธานในพิธีเปิดการศึกษาอบรมหลักสูตรกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน รุ่นที่ 9-11/2561  ณ ห้องประชุมใหญ่ ชั้น 4 อาคารสำนักอธิการ วิทยาลัยการปกครอง โดยมี นายสำราญ นันทนีย์ อธิการวิทยาลัยการปกครอง เป็นผู้กล่าวรายงาน  เมื่อวันจันทร์ที่ 30 ตุลาคม 2560

 

นายสำราญ นันทนีย์ อธิการวิทยาลัยการปกครอง เป็นประธานในพิธีปิดการศึกษาอบรมพร้อมทั้งมอบวุฒิบัตรให้แก่ผู้ที่จบการศึกษาอบรมหลักสูตรกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน รุ่นที่ 1-4/2561 โดยมีนายบัณฑูร นริศรางกูร รองอธิการวิทยาลัยการปกครอง และผู้บริหารของวิทยาลัยการปกครอง ร่วมในพิธีฯ ณ อาคาร 100 ปี มหาดไทย วิทยาลัยการปกครอง อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี เมื่อวันศุกร์ที่ 20 ตุลาคม 2560

 

ร.ต.ท.อาทิตย์ บุญญะโสภัต อธิบดีกรมการปกครอง เป็นประธานในพิธีเปิดการศึกษาอบรมหลักสูตรกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 รุ่นที่ 1-4 โดยมีนายสำราญ นันทนีย์ อธิการวิทยาลัยการปกครอง กล่าวรายงาน และมีนายอาวุธ วิเชียรฉาย นายอำเภอธัญบุรี และผู้บริหารของวิทยาลัยการปกครอง ร่วมในพิธีฯ ณ อาคาร 100 ปี มหาดไทย วิทยาลัยการปกครอง อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี เมื่อวันจันทร์ที่ 9 ตุลาคม 2560

นายสำราญ นันทนีย์ อธิการวิทยาลัยการปกครอง ได้มอบหมายให้นายเอกโอสถ รักเอียด และนายบัณฑูรย์ นริศรางกูร รองอธิการวิทยาลัยการปกครอง นำข้าราชการ พนักงานราชการ และลูกจ้างของวิทยาลัยการปกครอง ร่วมร้องเพลงชาติไทย ณ บริเวณหน้าเสาธงหน้าหอพระสีหภูมิบาล เนื่องในวันที่ระลึกวันพระราชทานธงชาติไทย และครบรอบ ๑๐๐ ปี ของการประกาศใช้ธงไตรรงค์เป็นธงชาติไทย เพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวที่ทรงพระราชทานธงไตรรงค์เป็นธงชาติไทย และเพื่อความภาคภูมิใจในความเป็นไทย ซึ่งในปีนี้ รัฐบาลได้กำหนดจัดกิจกรรมเนื่องในวันพระราชทานธงชาติไทย และฉลองครบรอบ ๑๐๐ ปี ธงชาติไทย พร้อมกันทั่วประเทศ ในวันที่ 28 กันยายน 2560 เวลา 08.00 น

 

 

นายสำราญ นันทนีย์ อธิการวิทยาลัยการปกครอง เป็นประธานในพิธีปิดการศึกษาอบรมพร้อมทั้งมอบวุฒิบัตรและเข็มวิทยฐานะให้กับผู้ที่ผ่านการศึกษาอบรมจำนวน 2 หลักสูตร คือในเวลา 10.00 น. หลักสูตร ปลัดอำเภอ รุ่นที่ 228 และในเวลา 14.00 น. หลักสูตรเจ้าหน้าที่บริหารงานทะเบียนและบัตรสำนักทะเบียนท้องถิ่นเทศบาล รุ่นที่ 3 และรุ่นที่ 4 โดยมีนายเอกโอสถ รักเอียด และนายบัณฑูร นริศรางกูร รองอธิการวิทยาลัยการปกครอง และผู้บริหารวิทยาลัยการปกครองร่วมในพิธีฯ ณ ห้องประชุมใหญ่ ชั้น 4 อาคารสำนักอธิการ วิทยาลัยการปกครอง อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี เมื่อวันศุกร์ที่ 22 กันยายน 2560

 

นายกฤษฎา บุญราช ปลัดกระทรวงมหาดไทย มาบรรยายพิเศษวิชา "คุณธรรมเเละจริยธรรมของนักปกครอง" ให้กับนักศึกษาหลักสูตรปลัดอำเภอ รุ่นที่ 228 โดยมีนายสำราญ นันทนีย์ อธิการวิทยาลัยการปกครอง และผู้บริหารวิทยาลัยการปกครองให้การต้อนรับ ณ ห้องบรรยายโรงเรียนนายอำเภอ วิทยาลัยการปกครอง อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 14 กันยายน 2560