• วิทยาลัยการปกครอง

    วิทยาลัยการปกครอง

นายชูเกียรติ มุทธากาญจน์ รองอธิบดีกรมการปกครอง นำข้าราชการ พนักงาน ลูกจ้าง กรมการปกครอง จัดกิจกรรม Big Cleaning Day โดยมีการปล่อยปลา และทำความสะอาดบริเวณรอบวิทยาลัยการปกครอง เมื่อวันที่ 25 มีนาคม 2557 ที่ผ่านมา

นายชูเกียรติ มุทธากาญจน์ รองอธิบดีกรมการปกครอง เป็นประธานเปิดการฝึกอบรมหลักสูตรการเขียนหนังสือราชการ ณ ห้องบรรยายโรงเรียนข้าราชการฝ่ายปกครอง วิทยาลัยการปกครอง เมื่อวันที่ 25 มีนาคม 2557 ที่ผ่านมา

นายศิริพงษ์ ห่านตระกูล อธิบดีกรมการปกครอง บรรยายพิเศษในหลักสูตรนายอำเภอ และผู้บริหารส่วนกลาง รุ่นที่ 1 เพื่อเพิ่มศักยภาพการจัดทำแผนยุทธศาสตร์อำเภอและเตรียมความพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียน ณ ห้องประชุมใหญ่ ชั้น 4 ตึกสำนักอธิการ วิทยาลัยการปกครอง เมื่อวันที่ 18 มีนาคม 2557 ที่ผ่านมา

โครงการฝึกอบรมเพื่อเพิ่มศักยภาพการจัดทำแผนยุทธศาสตร์อำเภอและเตรียมความพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียน หลักสูตรนายอำเภอและผู้บริหารส่วนกลาง รุ่นที่ 1 ณ ห้องประชุมชั้น 4 ตึกสำนักอธิการ วิทยาลัยการปกครอง ตั้งแต่วันที่ 15  - 23 มีนาคม 2557

วิทยาลัยการปกครอง ได้จัดการประชุมประจำเดือนมีนาคม โดยมี นายพิษณุ เสนาวิน อธิการวิทยาลัยการปกครอง เป็นประธาน ณ ห้องประชุม 2 ชั้น 4 ตึกสำนักอธิการ วิทยาลัยการปกครอง เมื่อวันที่ 11 มีนาคม 2557 ที่ผ่านมา

นายชูเกียรติ มุทธากาญจน์ รองอธิบดีกรมการปกครอง มาเป็นประธานพิธีเปิดการฝึกอบรมโครงการ "การเป็นข้าราชการที่ดี" กรมการปกครอง รุ่นที่ 1 ณ ห้องประชุมชั้น 4 ตึกสำนักอธิการ วิทยาลัยการปกครอง เมื่อวันที่ 10 มีนาคม 2557 ที่ผ่านมา

นายวิบูลย์ สงวนพงษ์ ปลัดกระทรวงมหาดไทย ดร.พีรพล ไตรทศาวิทย์ อดีตปลัดกระทรวงมหาดไทย นายศิริพงษ์ ห่านตระกูล อธิบดีกรมการปกครอง และนายชูเกียรติ มุทธากาญจน์ รองอธิบดีกรมการปกครอง บรรยายพิเศษในหลักสูตรปลัดจังหวัด และผู้บริหารส่วนกลางเพื่อเพิ่มศักยภาพการจัดทำแผนยุทธศาสตร์อำเภอและเตรียมความพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียน ณ ห้องประชุมใหญ่ ชั้น 4 ตึกสำนักอธิการ วิทยาลัยการปกครอง เมื่อวันที่ 3 มีนาคม 2557 ที่ผ่านมา

นายชูเกียรติ มุทธากาญจน์ รองอธิบดีกรมการปกครอง พร้อมด้วยคณะผู้บริหารของวิทยาลัยการปกครองให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากสำนักงาน ก.พ. ที่มาศึกษาดูงานด้านการฝึกอบรมของวิทยาลัยการปกครอง ณ ห้องประชุมเล็ก ชั้น 4 ตึกสำนักอธิการ วิทยาลัยการปกครอง เมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2557 ที่ผ่านมา

โครงการฝึกอบรมเพื่อเพิ่มศักยภาพการจัดทำแผนยุทธศาสตร์อำเภอและเตรียมความพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียน หลักสูตรปลัดจังหวัดและผู้บริหารส่วนกลาง ณ ห้องประชุมชั้น 4 ตึกสำนักอธิการ วิทยาลัยการปกครอง ตั้งแต่วันที่ 27 กุมภาพันธ์ ถึงวันที่ 7 มีนาคม 2557

นางพรทิพย์ ห่านตระกูล ประธานชมรมแม่บ้านกรมการปกครอง ได้จัดการประชุมในภาคเครือข่ายชมรมแม่บ้านกรมการปกครอง ครั้งที่ 3 ณ ห้องประชุม ชั้น 4 อาคารสำนักอธิการ วิทยาลัยการปกครอง เมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2557