• วิทยาลัยการปกครอง

    วิทยาลัยการปกครอง

นายชูเกียรติ มุทธากาญจน์ รองอธิบดีกรมการปกครอง มาเป็นประธานในพิธีเปิดการศึกษาอบรมหลักสูตรสืบสวนสอบสวนพนักงานฝ่ายปกครอง รุ่นที่ 37 ณ ห้องบรรยาย โรงเรียนปลัดอำเภอ วิทยาลัยการปกครอง  เมื่อวันจันทร์ที่ 15 กรกฎาคม 2556 โดยมีนายพลากร บุญประคอง อธิการวิทยาลัยการปกครอง ให้การต้อนรับ

เมื่อวันจันทร์ที่ 15 กรกฎาคม 2556 นายวิชัย ศรีขวัญ อดีตปลัดกระทรวงมหาดไทย ให้เกียรติมาบรรยายพิเศษเรื่อง "บทบาทของนักปกครองที่ดีจากประสบการณ์การทำงานของนักปกครองมืออาชีพ" ให้กับนักศึกษาหลักสูตรนายอำเภอทบทวนรุ่นที่ 20 ณ ห้องบรรยาย โรงเรียนปกครอง วิทยาลัยการปกครอง

ดร.สุทธิศักดิ์ ภัทรมานะวงศ์ รองเลขาธิการคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค มาเป็นประธานในพิธีเปิดการศึกษาอบรมหลักสูตรผู้นำด้านการคุ้มครองผู้บริโภคภาคประชาชนเพื่อรองรับประชาคมอาเซียน รุ่นที่ 2 ณ ห้องบรรยาย โรงเรียนนายอำเภอ วิทยาลัยการปกครอง เมื่อวันจันทร์ที่ 15 กรกฎาคม 2556 โดยมีนายพลากร บุญประคอง อธิการวิทยาลัยการปกครอง พร้อมคณะผู้บริหาร ร่วมให้การต้อนรับ

เมื่อวันอังคารที่ 9 กรกฎาคม 2556 หม่อมหลวงปนัดดา ดิศกุล รองปลัดกระทรวงมหาดไทย ให้เกียรติมาบรรยายพิเศษเรื่อง "การเป็นข้าราชการที่ดี" ให้กับนักศึกษาหลักสูตรโครงการปฐมนิเทศและเตรียมความพร้อมข้าราชการกรมการปกครอง ปีงบประมาณ พ.ศ.2556 ณ ห้องบรรยาย โรงเรียนนายอำเภอ วิทยาลัยการปกครอง โดยมีนายพลากร บุญประคอง อธิการวิทยาลัยการปกครอง นายสุทธิพงษ์ ตันบุญยศิริเดช รองอธิการวิทยาลัยการปกครอง นายชูศักดิ์ รู้ยิ่ง ผู้อำนวยการโรงเรียนนายอำเภอ และผู้บริหารกรมการปกครองร่วมให้การต้อนรับและรับฟังการบรรยายพิเศษ

นายพลากร บุญประคอง อธิการวิทยาลัยการปกครอง เป็นประธานในพิธีเปิดการศึกษาอบรมหลักสูตรโครงการปฐมนิเทศและเตรียมความพร้อมข้าราชการกรมการปกครอง ปีงบประมาณ พ.ศ.2556 ณ ห้องบรรยาย โรงเรียนนายอำเภอ วิทยาลัยการปกครอง  เมื่อวันจันทร์ที่ 8 กรกฎาคม 2556

นายพลากร บุญประคอง อธิการวิทยาลัยการปกครอง เป็นประธานในพิธีปิดการศึกษาอบรมหลักสูตรผู้นำด้านการคุ้มครองผู้บริโภคภาคประชาชนเพื่อรองรับประชาคมอาเซียน รุ่นที่ 1 ณ ห้องบรรยาย โรงเรียนนายอำเภอ วิทยาลัยการปกครอง  เมื่อวันศุกร์ที่ 5 กรกฎาคม 2556

นายพลากร บุญประคอง อธิการวิทยาลัยการปกครอง เป็นประธานในพิธีปิดการศึกษาอบรมหลักสูตรเจ้าหน้าที่บริหารงานทะเบียนและบัตร สำนักทะเบียนท้องถิ่นเทศบาล รุ่นที่ 10/2556  ณ ห้องประชุมชั้น 4 อาคารสำนักอธิการ วิทยาลัยการปกครอง  เมื่อวันศุกร์ที่ 5 กรกฎาคม 2556

นายชูเกียรติ มุทธากาญจน์ รองอธิบดีกรมการปกครอง มาเป็นประธานในพิธีปิดการศึกษาอบรมหลักสูตรสืบสวนสอบสวนพนักงานฝ่ายปกครอง รุ่นที่ 36 ณ ห้องประชุมชั้น 4 อาคารสำนักอธิการ วิทยาลัยการปกครอง เมื่อวันศุกร์ที่ 5 กรกฎาคม 2556

นายจิรชัย มูลทองโร่ย เลขาธิการคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค มาเป็นประธานในพิธีเปิดการศึกษาอบรมหลักสูตรผู้นำด้านการคุ้มครองผู้บริโภคภาคประชาชนเพื่อรองรับประชาคมอาเซียน รุ่นที่ 1 ณ ห้องบรรยาย โรงเรียนนายอำเภอ วิทยาลัยการปกครอง เมื่อวันจันทร์ที่ 1 กรกฎาคม 2556 โดยมีนายพลากร บุญประคอง อธิการวิทยาลัยการปกครอง นายสุทธิพงษ์ ตันบุญยศิริเดช รองอธิการวิทยาลัยการปกครอง นายชูศักดิ์ รู้ยิ่ง ผู้อำนวยการโรงเรียนนายอำเภอ ร่วมให้การต้อนรับ

 

 

เมื่อวันพุธที่ 3 กรกฎาคม 2556 นายจารุพงศ์ เรืองสุวรรณ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย ให้เกียรติมาบรรยายพิเศษเรื่อง "บทบาทนายอำเภอในการบำบัดทุกข์ บำรุงสุข ให้แก่พี่น้องประชาชน" ให้กับนักศึกษาหลักสูตรนายอำเภอทบทวนรุ่นที่ 19 และรุ่นที่ 20 ณ ห้องประชุมใหญ่ ชั้น 4 สำนักอธิการ วิทยาลัยการปกครอง โดยมีนายชวน ศิรินันท์พร อธิบดีกรมการปกครอง นายชูเกียรติ มุทธากาญจน์ รองอธิบดีกรมการปกครอง นายธีรวุฒิ ศิริวรรณ รองผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานี นายเฉลิมพล มั่งคั่ง นายอำเภอธัญบุรี และผู้บริหารกรมการปกครองร่วมให้การต้อนรับและรับฟังการบรรยายพิเศษ