• วิทยาลัยการปกครอง

    วิทยาลัยการปกครอง

 

นายสุธี มากบุญ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย ได้มาบรรยายพิเศษให้กับนักศึกษาหลักสูตรนายอำเภอ รุ่นที่ 75 และรุ่นที่ 76 ในเรื่อง "ประสบการณ์นักปกครอง" ณ ห้องประชุมใหญ่ ชั้น 4 ตึกสำนักอธิการ วิทยาลัยการปกครอง อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี โดยมี ร.ต.ท.อาทิตย์ บุญญะโสภัต อธิบดีกรมการปกครอง พร้อมด้วยผู้อำนวยการสำนัก/กอง และนายสำราญ นันทนีย์ อธิการวิทยาลัยการปกครอง ตลอดจนผู้บริหารของวิทยาลัยการปกครองให้การต้อนรับ เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 19 กรกฎาคม 2561  

 

นายสำราญ นันทนีย์ อธิการวิทยาลัยการปกครอง เป็นประธานในพิธีปิดการศึกษาอบรมพร้อมทั้งมอบวุฒิบัตรให้แก่ผู้ที่จบการศึกษาอบรมหลักสูตรบุคลากรผู้ปฏิบัติงานด้านการทะเบียนราษฎรและบัตรประจำตัวประชาชน สำนักทะเบียนท้องถิ่น รุ่นที่ 2/2561 ณ ห้องประชุมใหญ่ ชั้น 4 อาคารสำนักอธิการ วิทยาลัยการปกครอง อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี โดยมี นางสาวพัสกาญจน์ กีรติชัยสาร ผู้อำนวยการหลักสูตรฯ กล่าวรายงาน และมีผู้บริหารของวิทยาลัยการปกครอง ร่วมในพิธีฯ เมื่อวันศุกร์ที่ 13 กรกฎาคม 2561 

 

นายเอกโอสถ รักเอียด รองอธิการวิทยาลัยการปกครอง เป็นประธานในพิธีปิดการศึกษาอบรม พร้อมทั้งมอบวุฒิบัตรให้กับผู้ที่จบการศึกษาอบรมหลักสูตรบุคลากรผู้ปฏิบัติงานด้านการทะเบียนราษฎรและบัตรประจำตัวประชาชน สำนักทะเบียนท้องถิ่น รุ่นที่ 1/2561 ณ ห้องประชุมใหญ่ ชั้น 4 อาคารสำนักอธิการ วิทยาลัยการปกครอง อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี โดยมี นางสาวพัสกาญจน์ กีรติชัยสาร ผู้อำนวยการหลักสูตรฯ กล่าวรายงาน และมีผู้บริหารของวิทยาลัยการปกครองร่วมในพิธีฯ เมื่อวันศุกร์ที่ 29 มิถุนายน 2561

 

นายสำราญ นันทนีย์ อธิการวิทยาลัยการปกครอง เป็นประธานในพิธีทำบุญเลี้ยงพระสงฆ์ 9 รูป เนื่องในโอกาสครบรอบปีที่ 78 ของการก่อตั้งวิทยาลัยการปกครอง โดยมีผู้บริหารของวิทยาลัยการปกครอง ตลอดจนข้าราชการ พนักงานราชการ ลูกจ้าง นักศึกษา และแขกผู้มีเกียรติ ร่วมในพิธีฯ หลังจากนั้นได้นำข้าราชการ พนักงานราชการและลูกจ้าง ตลอดจนนักศึกษา ร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 66 พรรษา ในวันที 28 กรกฎาคม 2561 โดยมีกิจกรรมปลูกต้นรวงผึ้งเฉลิมพระเกียรติ และกิจกรรมอาสาพัฒนาวิทยาลัยการปกครอง ณ บริเวณหอพระสีหภูมิบาล วิทยาลัยการปกครอง อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี เมื่อวันอาทิตย์ที่ 24 มิถุนายน 2561

 

นายวิเชียร ชิดชนกนารถ รองอธิบดีกรมการปกรรอง เป็นประธานในพิธีเปิดการศึกษาอบรมหลักสูตรบุคลากรผู้ปฏิบัติงานด้านการทะเบียนราษฎรและบัตรประจำตัวประชาชน สำนักทะเบียนท้องถิ่น รุ่นที่ ๑ ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ ณ โรงเรียนสืบสวนสอบสวนพนักงานฝ่ายปกครอง วิทยาลัยการปกครอง อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี โดยมี นายสำราญ นันทนีย์ อธิการวิทยาลัยการปกครอง กล่าวรายงาน และในการนี้มีนายเอกโอสถ รักเอียด นายบัณฑูร นริศรางกูร รองอธิการวิทยาลัยการปกครอง นางสาวพัสกาญจน์ กีรติชัยสาร ผู้อำนวยการหลักสูตรบุคลากรผู้ปฏิบัติงานด้านการทะเบียนราษฎรและบัตรประจำตัวประชาชน รุ่นที่ ๑ ตลอดจนผู้บริหารของวิทยาลัยการปกครอง และผู้ที่เกี่ยวข้อง ร่วมพิธีฯ หลังจากนั้นได้ให้เกียรติบรรยายพิเศษ เรื่อง การทะเบียนราษฎรและบัตรประจำตัวประชาชนในยุค Thailand 4.0 วิวัฒนาการของบัตรประจำตัวประชาชนและระบบการทะเบียนราษฎรของไทย แนวทางการปฏิบัติงานด้านบัตรประจำตัวประชาชนและทะเบียนราษฎร และการป้องกันการทุจริต เมื่อวันจันทร์ที่ ๑๘ มิถุนายน ๒๕๖๑

นายศักดิ์ชัย แตงฮ่อ รองอธิบดีกรมการปกครอง เป็นประธานในพิธีปิดการศึกษาอบรม พร้อมทั้งมอบวุฒิบัตรให้แก่ผู้ที่จบการศึกษาอบรมในหลักสูตรสืบสวนสอบสวนพนักงานฝ่ายปกครอง รุ่นที่ 47 ณ ห้องประชุมใหญ่ ชั้น 4 อาคารสำนักอธิการ วิทยาลัยการปกครอง อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี โดยมี นายสำราญ นันทนีย์ อธิการวิทยาลัยการปกครอง กล่าวรายงาน และมีผู้บริหารของวิทยาลัยการปกครอง ร่วมในพิธีดังกล่าวฯ เมื่อวันศุกร์ที่ 15 มิถุนายน 2561

 

นายนิวัฒน์ รุ่งสาคร รองอธิบดีกรมการปกครอง เป็นประธานในพิธีเปิดการศึกษาอบรมหลักสูตรปลัดอำเภอ รุ่นที่ 233 ณ โรงเรียนปลัดอำเภอ วิทยาลัยการปกครอง อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี โดยมี นายสำราญ นันทนีย์ อธิการวิทยาลัยการปกครอง กล่าวรายงาน และมีนายอาวุธ วิเชียรฉาย นายอำเภอธัญบุรี ตลอดจนผู้บริหารของวิทยาลัยการปกครอง ร่วมในพิธีฯ เมื่อวันจันทร์ที่ 11 มิถุนายน 2561

 

นายนิวัฒน์ รุ่งสาคร รองอธิบดีกรมการปกครอง เป็นประธานเปิดโครงการส่งเสริมและเรียนรู้จากการปฏิบัติงานในหน้าที่ปลัดอำเภอ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ณ โรงเรียนปลัดอำเภอ วิทยาลัยการปกครอง อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี โดยมี นายสำราญ นันทนีย์ อธิการวิทยาลัยการปกครอง และผู้บริหารของวิทยาลัยการปกครอง ร่วมในพิธีฯ เมื่อวันพุธที่ 6 มิถุนายน 2561

 

ร.ต.ท.อาทิตย์ บุญญะโสภัต อธิบดีกรมการปกครอง มาเป็นประธานในพิธีปิดการศึกษาอบรมหลักสูตรปลัดอำเภอ รุ่นที่ 232 ณ ห้องประชุมใหญ่ ชั้น 4 อาคารสำนักอธิการ วิทยาลัยการปกครอง อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี โดยมี นายสำราญ นันทนีย์ อธิการวิทยาลัยการปกครอง กล่าวรายงาน และมีผู้อำนวยการสำนัก/กอง ของกรมการปกครอง และผู้บริหารของวิทยาลัยการปกครอง ร่วมในพิธีฯ เมื่อวันศุกร์ที่ 1 มิถุนายน 2561

 

ร.ต.ท.อาทิตย์ บุญญะโสภัต อธิบดีกรมการปกครอง มาบรรยายพิเศษให้กับนักศึกษาหลักสูตรนายอำเภอ รุ่นที่ 75 และรุ่นที่ 76 ณ ห้องประชุมใหญ่ ชั้น 4 อาคารสำนักอธิการ วิทยาลัยการปกครอง อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี โดยมี นายสำราญ นันทนีย์ อธิการวิทยาลัยการปกครอง นายอาวุธ วิเชียนฉาย นายอำเภอธัญบุรี และผู้บริหารของวิทยาลัยการปกครอง ให้การต้อนรับและร่วมรับฟังการบรรยาย เมื่อวันพุธที่ 9 พฤษภาคม 2561