• วิทยาลัยการปกครอง

    วิทยาลัยการปกครอง

IAD_Admin

IAD_Admin

CEO & Founder

หน่วยงาน/องค์กร: http://iad.dopa.go.th/

นายชูเกียรติ มุทธากาญจน์ รองอธิบดีกรมการปกครอง มาเป็นประธานพิธีเปิดการฝึกอบรมโครงการ "การเป็นข้าราชการที่ดี" กรมการปกครอง รุ่นที่ 1 ณ ห้องประชุมชั้น 4 ตึกสำนักอธิการ วิทยาลัยการปกครอง เมื่อวันที่ 10 มีนาคม 2557 ที่ผ่านมา

นายวิบูลย์ สงวนพงษ์ ปลัดกระทรวงมหาดไทย ดร.พีรพล ไตรทศาวิทย์ อดีตปลัดกระทรวงมหาดไทย นายศิริพงษ์ ห่านตระกูล อธิบดีกรมการปกครอง และนายชูเกียรติ มุทธากาญจน์ รองอธิบดีกรมการปกครอง บรรยายพิเศษในหลักสูตรปลัดจังหวัด และผู้บริหารส่วนกลางเพื่อเพิ่มศักยภาพการจัดทำแผนยุทธศาสตร์อำเภอและเตรียมความพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียน ณ ห้องประชุมใหญ่ ชั้น 4 ตึกสำนักอธิการ วิทยาลัยการปกครอง เมื่อวันที่ 3 มีนาคม 2557 ที่ผ่านมา

นายชูเกียรติ มุทธากาญจน์ รองอธิบดีกรมการปกครอง พร้อมด้วยคณะผู้บริหารของวิทยาลัยการปกครองให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากสำนักงาน ก.พ. ที่มาศึกษาดูงานด้านการฝึกอบรมของวิทยาลัยการปกครอง ณ ห้องประชุมเล็ก ชั้น 4 ตึกสำนักอธิการ วิทยาลัยการปกครอง เมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2557 ที่ผ่านมา

โครงการฝึกอบรมเพื่อเพิ่มศักยภาพการจัดทำแผนยุทธศาสตร์อำเภอและเตรียมความพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียน หลักสูตรปลัดจังหวัดและผู้บริหารส่วนกลาง ณ ห้องประชุมชั้น 4 ตึกสำนักอธิการ วิทยาลัยการปกครอง ตั้งแต่วันที่ 27 กุมภาพันธ์ ถึงวันที่ 7 มีนาคม 2557

นางพรทิพย์ ห่านตระกูล ประธานชมรมแม่บ้านกรมการปกครอง ได้จัดการประชุมในภาคเครือข่ายชมรมแม่บ้านกรมการปกครอง ครั้งที่ 3 ณ ห้องประชุม ชั้น 4 อาคารสำนักอธิการ วิทยาลัยการปกครอง เมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2557

นายอภิชาติ เทียวพานิช รองอธิบดีกรมการปกครอง มาบรรยายหลักสูตรการฝึกอบรมโครงการพัฒนาบุคลากรในส่วนภูมิภาคเพื่อเตรียมความพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียน หลักสูตรการฝึกอบรม ป้องกันจังหวัด ณ ห้องบรรยาย โรงเรียนสืบสวนสอบสวนพนักงานฝ่ายปกครอง วิทยาลัยการปกครอง เมื่อวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2557 ที่ผ่านมา

นางพรทิพย์ ห่านตระกูล ประธานชมรมแม่บ้านกรมการปกครอง ได้จัดการประชุมในภาคเครือข่ายชมรมแม่บ้านกรมการปกครอง ครั้งที่ 2 ณ ห้องประชุม ชั้น 4 อาคารสำนักอธิการ วิทยาลัยการปกครอง เมื่อวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2557

ม.ล.ปนัดดา ดิศกุล รองปลัดกระทรวงมหาดไทย มาบรรยายพิเศษในหลักสูตรการฝึกอบรมโครงการพัฒนาบุคลากรในส่วนภูมิภาคเพื่อเตรียมความพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียน หลักสูตรการฝึกอบรม จ่าจังหวัด ป้องกันจังหวัด และเสมียนตราจังหวัด ณ ห้องประชุมใหญ่ ชั้น 4 ตึกสำนักอธิการ วิทยาลัยการปกครอง เมื่อวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2557 ที่ผ่านมา

นายชูเกียรติ มุทธากาญจน์ รองอธิบดีกรมการปกครอง และคณะได้ทำกิจกรรมเลี้ยงอาหารกลางวัน ณ สถานสงเคราะห์เด็กอ่อนรังสิต เมื่อวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2557 ที่ผ่านมา

 

นายชูเกียรติ มุทธากาญจน์ รองอธิบดีกรมการปกครอง มาบรรยายหลักสูตรการฝึกอบรมโครงการพัฒนาบุคลากรในส่วนภูมิภาคเพื่อเตรียมความพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียน หลักสูตรการฝึกอบรม จ่าจังหวัด ณ ห้องบรรยาย โรงเรียนข้าราชการฝ่ายปกครอง วิทยาลัยการปกครอง เมื่อวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2557 ที่ผ่านมา