รอบรั้ว วปค.

นายสำราญ นันทนีย์ อธิการวิทยาลัยการปกครอง เป็นประธานในพิธีเปิดการศึกษาอบรมหลักสูตรปลัดอำเภอ รุ่นที่ 226 และรุ่นที่ 227 นายสำราญ นันทนีย์ อธิการวิทยาลัยการปกครอง เป็นประธานในพิธีเปิดการศึกษาอบรมหลักสูตรปลัดอำเภอ รุ่นที่ 226 และรุ่นที่ 227
  นายสำราญ นันทนีย์ อธิการวิทยาลัยการปกครอง เป็นประธานในพิธีเปิดการศึกษาอบรมหลักสูตรปลัดอำเภอ ...

Read more

นายรณภพ เหลืองไพโรจน์ รองอธิบดีกรมการปกครอง เป็นประธานในพิธีเปิดการศึกษาอบรมหลักสูตรปลัดอำเภอ รุ่นที่ 224 และ รุ่นที่ 225  นายรณภพ เหลืองไพโรจน์ รองอธิบดีกรมการปกครอง เป็นประธานในพิธีเปิดการศึกษาอบรมหลักสูตรปลัดอำเภอ รุ่นที่ 224 และ รุ่นที่ 225
นายรณภพ เหลืองไพโรจน์ รองอธิบดีกรมการปกครอง เป็นประธานในพิธีเปิดการศึกษาอบรมหลักสูตรปลัดอำเภอ รุ่นที...

Read more

นายศักดิ์ชัย แตงฮ่อ รองอธิบดีกรมการปกครอง เป็นประธานในพิธีทำบุญเลี้ยงพระสงฆ์ 9 รูป เนื่องในโอกาสครบรอบ 77 ปี ของการก่อตั้งวิทยาลัยการปกครอง นายศักดิ์ชัย แตงฮ่อ รองอธิบดีกรมการปกครอง เป็นประธานในพิธีทำบุญเลี้ยงพระสงฆ์ 9 รูป เนื่องในโอกาสครบรอบ 77 ปี ของการก่อตั้งวิทยาลัยการปกครอง
นายศักดิ์ชัย แตงฮ่อ รองอธิบดีกรมการปกครอง เป็นประธานในพิธีทำบุญเลี้ยงพระสงฆ์ 9 รูป เนื่องในโอกาสครบร...

Read more

ban new_last_iad

ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป

stariad โครงการศึกษาอบรมหลักสูตรกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ประจำปี 2560 รุ่นที่ 82-86 | ดาวน์โหลด | รายชื่อ icon new   

stariad โครงการศึกษาอบรมหลักสูตรเจ้าหน้าที่ปกครอง ประจำปี 2560 รายชื่อ | รุ่น 1 | รุ่น 2| ดาวน์โหลดicon new

stariad โครงการศึกษาอบรมหลักสูตรจ่าจังหวัด ประจำปี 2560  | รายชื่อ | ดาวน์โหลด

 stariad โครงการศึกษาอบรมหลักสูตรเสมียนตราจังหวัด ประจำปี 2560  | รายชื่อ | ดาวน์โหลด

stariad โครงการศึกษาอบรมหลักสูตรเจ้าหน้าที่บริหารงานทะเบียนและบัตร สำนักทะเบียนท้องถิ่นเทศบาล ประจำปี 2560| หนังสือแจ้ง รายชื่อ  | รุ่น1| รุ่น2| รุ่น3| รุ่น4   icon new 

stariad โครงการศึกษาอบรมหลักสูตรป้องกันจังหวัด ประจำปี 2560 รุ่นที่ 1  | รายชื่อ  | ดาวน์โหลด

ข่าวสาร วปค.

 logo-km3

coaching2

iad channel

เกษตรทางเลือก

patiyan

dhamlogo2

cop

logo-menu2

j0437356

iadtms

logosdt

logo moi