รอบรั้ว วปค.

นายศักดิ์ชัย แตงฮ่อ รองอธิบดีกรมการปกครอง เป็นประธานในพิธีทำบุญเลี้ยงพระสงฆ์ 9 รูป เนื่องในโอกาสครบรอบ 77 ปี ของการก่อตั้งวิทยาลัยการปกครอง นายศักดิ์ชัย แตงฮ่อ รองอธิบดีกรมการปกครอง เป็นประธานในพิธีทำบุญเลี้ยงพระสงฆ์ 9 รูป เนื่องในโอกาสครบรอบ 77 ปี ของการก่อตั้งวิทยาลัยการปกครอง
นายศักดิ์ชัย แตงฮ่อ รองอธิบดีกรมการปกครอง เป็นประธานในพิธีทำบุญเลี้ยงพระสงฆ์ 9 รูป เนื่องในโอกาสครบร...

Read more

ban new_last_iad

ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป

 

stariad โครงการศึกษาอบรมหลักสูตรกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ประจำปี 2560 รุ่นที่ 82-86 | ดาวน์โหลดicon new

 

stariad โครงการศึกษาอบรมหลักสูตรเจ้าหน้าที่ปกครอง ประจำปี 2560 รายชื่อ | รุ่น 1 | รุ่น 2| ดาวน์โหลดicon new

 stariad โครงการศึกษาอบรมหลักสูตรจ่าจังหวัด ประจำปี 2560  | รายชื่อ | ดาวน์โหลดicon new

 stariad โครงการศึกษาอบรมหลักสูตรเสมียนตราจังหวัด ประจำปี 2560  | รายชื่อ | ดาวน์โหลดicon new

 stariad โครงการศึกษาอบรมหลักสูตรเจ้าหน้าที่บริหารงานทะเบียนและบัตร สำนักทะเบียนท้องถิ่นเทศบาล ประจำปี 2560| หนังสือแจ้ง รายชื่อ  | รุ่น1| รุ่น2| รุ่น3| รุ่น4   icon new 

stariad โครงการศึกษาอบรมหลักสูตรป้องกันจังหวัด ประจำปี 2560 รุ่นที่ 1  | รายชื่อ  | ดาวน์โหลดicon new

stariad โครงการศึกษาอบรมหลักสูตรเสมียนตราอำเภอ ประจำปี 2560 รุ่นที่ 1-4| รายชื่อ  | รุ่น1| รุ่น2| รุ่น3| รุ่น4|ดาวน์โหลดicon new

ข่าวสาร วปค.

 logo-km3

coaching2

iad channel

เกษตรทางเลือก

patiyan

dhamlogo2

cop

logo-menu2

j0437356

iadtms

logosdt

logo moi