• วิทยาลัยการปกครอง

    วิทยาลัยการปกครอง

รอบรั้ว วปค.

ban new_last_iad

 
ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป 

 

stariadการพิจารณาคัดเลือกกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน เข้ารับการศึกษาอบรมหลักสูตรกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 รุ่นที่ 5-9

 stariadการจัดส่งข้าราชการ เข้ารับการศึกษาอบรมหลักสูตรปลัดอำเภอผู้ปฎิบัติงานด้านสัญชาติและสถานะบุคคล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566

 stariadการจัดส่งกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน เข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566

 

ข่าวสาร วปค.

 logo-km3

iad channel

เกษตรทางเลือก

patiyan

dhamlogo2

cop

j0437356

iadtms

logo-menu2logosdt