รอบรั้ว วปค.

ร้อยตำรวจโท ภพชนก ชลานุเคราห์ รองอธิบดีกรมการปกครอง เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการศึกษาอบรมหลักสูตรต้นกำนันร ผู้ใหญ่บ้าน รุ่นที่ ๑๔-๑๕/๒๕๖๗ ร้อยตำรวจโท ภพชนก ชลานุเคราห์ รองอธิบดีกรมการปกครอง เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการศึกษาอบรมหลักสูตรต้นกำนันร ผู้ใหญ่บ้าน รุ่นที่ ๑๔-๑๕/๒๕๖๗
  ร้อยตำรวจโท ภพชนก ชลานุเคราห์ รองอธิบดีกรมการปกครอง เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการศึกษาอบรมหลัก...

Read more

ban new_last_iad

 
ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป 

 stariadการพิจารณาคัดเลือกกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน เข้ารับการศึกษาอบรมหลักสูตรกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 รุ่นที่ 14-17

stariadการจัดส่งข้าราชการเข้ารับการศึกษาอบรมหลักสูตรปลัดอำเภอผู้ปฏิบัติงานด้านสัญชาติและสถานะบุคคล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 

stariadการพิจารณาคัดเลือกกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน เข้ารับการศึกษาอบรมหลักสูตรกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 รุ่นที่ 1-13

ข่าวสาร วปค.

 logo-km3

iad channel

 

patiyan

j0437356

iadtms

logo-menu2logosdt