• วิทยาลัยการปกครอง

    วิทยาลัยการปกครอง

รอบรั้ว วปค.

นายวัชรเดช เกียรติชานน อธิการวิทยาลัยการปกครอง เป็นประธานในพิธีเปิดการฝึกอบรมหลักสูตรกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน รุ่นที่ 21/2565 นายวัชรเดช เกียรติชานน อธิการวิทยาลัยการปกครอง เป็นประธานในพิธีเปิดการฝึกอบรมหลักสูตรกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน รุ่นที่ 21/2565
  นายวัชรเดช เกียรติชานน อธิการวิทยาลัยการปกครอง เป็นประธานในพิธีเปิดการฝึกอบรมหลักสูตรกำนัน ผ...

Read more

ban new_last_iad

 
ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป 

 

stariadการจัดส่งกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน เข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 รุ่นที่ 21> คลิ๊กดาวน์โหลดเอกสาร / สำหรับบันทึกข้อมูลผู้เข้ารับการอบรม>(E-form)new2

stariadการจัดส่งกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน เข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 รุ่นที่ 19-20> คลิ๊กดาวน์โหลดเอกสาร / สำหรับบันทึกข้อมูลผู้เข้ารับการอบรม>(E-form)new2

stariadการจัดส่งกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน เข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565

ข่าวสาร วปค.

 logo-km3

iad channel

เกษตรทางเลือก

patiyan

dhamlogo2

cop

j0437356

iadtms

logo-menu2logosdt