• วิทยาลัยการปกครอง

    วิทยาลัยการปกครอง

asean head

 


ภาษาประเทศเวียดนาม

การทักทาย | อาหาร | การนับเลข | ช้อปปิ้ง | สิ่งอำนวยความสะดวก | สกุลเงิน | การเดินทาง | หน้าแรกมองอาเซียน 360

หมวดทักทาย

คำศัพท์

คำอ่าน

สวัสดี

ซินจ่าว

อากาศดีจัง

แด็ปเจิ่ย

สบายดีไหม

แอง/จิ/โอง/บ่าก๊อแขวคง

ฉันสบายดี ขอบคุณ

โตย-เขว่-ก่าม-เกิน

พบกันใหม่

แหนกัปหลาย

ขอบคุณ

ก๊าม เอิน

นอนหลับฝันดี

จุ๊กหงูงอน

เชิญ

จ่าวหมึ่ง

ไม่เป็นไร

โคงซาวเดิว

ยินดีที่ได้รู้จัก

เริ๊ดวูยเดือกกัปแอง/จิ...

ลาก่อน

ต๋ามเบียด

ใช่

เวิง

ไม่ใช่

คง

อากาศร้อนมาก

เจิ่ยหนอง

อากาศหนาวมาก

เจิ่อยแหล่ง

งานยุ่ง

เบิ่น-เหวียก

ฉันชื่อ…

โตย-เตน-หล่า

กลับไปด้านบนสุด

หมวดอาหาร

คำศัพท์

คำอ่าน

อาหารเช้า

บื๋อซ้าง

อาหารกลางวัน

เบื๋อเจือ

อาหารเย็น

โด่อันโต้ย

อาหารค่ำ

เบื๋อโต้ย

ข้าว

ก๋าว

น้ำ

เนื้อก

กาแฟ

ก่าเฟ

นม

เสือ

เนื้อหมู

ฐิดเลิ่น

ไก่

ก่า

ปลา

ก๊า

เนื้อวัว

ฐิตบ่อ

ผัก

เรา

ผลไม้

ฮวากว๋า

อร่อย

งอน

เผ็ด

ไก

หวาน

หงอด

เปรี้ยว

จัว

เค็ม

หมัน

 

กลับไปด้านบนสุด

 หมวดการนับเลข

 

คำศัพท์

คำอ่าน

หนึ่ง

หมด

สอง

ฮาย

สาม

บา

สี่

โบ๊น

ห้า

นัม

หก

เซ๊า

เจ็ด

ไบ๋

แปด

ต้าม

เก้า

ชิ้น

สิบ

เหมื่อย

วัน

ไหง่

สัปดาห์

เตวิ่อน

เดือน

ท้าง

ปี

นัม

กี่โมงแล้ว

เบยเหซ่อหล่าเม้ยเหซ่อ

ชั่วโมง

เส่อ (เตี้ยง)

นาที

ฟุ๊ด

 

กลับไปด้านบนสุด

 

 


 หมวดช้อปปิ้ง

คำศัพท์

คำอ่าน

ราคาเท่าไหร่

ก๊ายไหน่ซ้าบาวเญียว

ลดราคาได้ไหม

เบิดเดือกคง

เงินทอน

โด๋ย

เงินสด

เตี่ยนหมัด

บัตรเครดิต

แถ๋ติ้นหญุง

ราคาแพง

ดั๊ด

ราคาถูก

แหร๋

ซื้อ

มัว

ไม่ซื้อ

คงมัว

เสื้อผ้า

หวาย

รองเท้า

ใหญ่

เครื่องสำอาง

โด่ชางเดี๋ยม

ยา

ท๊วก

เครื่องใช้ไฟฟ้า

เดี๋ยนตื๋อ

กระเป๋า

ตุ๊ย

กระเป๋าสตางค์

วี้

หนังสือเดินทาง

โหะเจี้ยว

ราคาพิเศษ

สา- ดั๊ก- เบียด

ส่วนลด

ส่าม สา

ลดได้ไหม

ส่าม- สา -เดือก-คง- เฮย- ดั๊ด

ลดได้

ส่าม- เดือก

ลดไม่ได้

คง- ส่าม- เดือก

 

กลับไปด้านบนสุด

 

 


 หมวดอำนวยความสะดวก

คำศัพท์

คำอ่าน

ห้องน้ำ

หญ่าเหวะซินห์

โทรศัพท์

เดี๋ยนทวาย

บัตรเติมเงิน

แถ่หนาปเดี่ยน

โทรศัพท์สาธารณะ

เดี๋ยนทวายโกงโก๋ง

โทรศัพท์มือถือ

เดี๋ยนทวายซีโด๋ง

ตู้ ATM

ATM

ผ้าเย็น

คันแหลง

รองเท้าแตะ

แย้ป

ผ้าเช็ดตัว

คันตั้ม

ผ้าเช็ดหน้า

คันหมัด

กล้องถ่ายรูป

กาเมรา

กล้องวิดีโอ

มั้ยกวายฟิม

คอมพิวเตอร์

ไหม- ติ่ง

อินเทอร์เน็ต

อิน-เตอร์-เน็ต

 

กลับไปด้านบนสุด

 

 


หมวดสกุลเงิน : สกุลเงิน บาท


เหรียญ

คำอ่าน

1 บาท

โด่งซูหมดบาท

2 บาท

ฮายบาท

10 บาท

เหมื่อยบาท

ธนบัตร

คำอ่าน

20 บาท

เต่อฮายเมือยบาท

50 บาท

นัมเมือยบาท

100 บาท

หมดจำบาท

500 บาท

นัมจำบาท

1000 บาท

หมดหงี่นบาท

 

กลับไปด้านบนสุด

 

 


หมวดการเดินทาง

คำศัพท์

คำอ่าน

โรงแรม

แค๊กสาน

โรงภาพยนตร์

หราปเจี้ยวฟิม

โรงละคร

หญ่าฮ๊าต

โรงพยาบาล

เบ๋งเหวียน

พิพิธภัณฑ์

บ๋าวต่าง

สถานีตำรวจ

โด่นแก๋งซ้าต

ภัตตคาาร

หญ่าห่าง

ถนน

เดื่อง

ร้านค้า

เกื๋อห่าง

ห้างสรรพสินค้า

เซียวถิ

ร้านขายยา

เหียวท๊วก

สวนสาธารณะ

กงเวียน

สนามกีฬา

เซินเถ๋ทาว

สนามบิน

เซินไบ

สถานีขนส่งสายเหนือ

จ๋ามแซบิ๊ดเฟี้ยบั๊ก

สถานีขนส่งสายใต้

จ๋ามแซบิ๊ดเฟี้อนาม

สถานีขนส่งสายตะวันออก

จ๋ามแซบิ๊ดเฟี้ยดงบั๊ก

ธนาคาร

เงินห่าง

แท็กซี่

ตั๊กซี

รถเมล์

แซบิ๊ด

รถไฟฟ้า

เต่าเดี๋ยนเจนคง

รถไฟฟ้าใต้ดิน

โอ๊ง

เรือ

เถวี่ยน

รถทัวร์

แซบิ๊ด

เครื่องบิน

ไม้ไบ

 

 

กลับไปด้านบนสุด